• UPIS U VRTIĆ ZA ŠKOLSKU 2017/2018.
 • Upis djece u Ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje „Amel i Nur“, vrtić „Nur“ regulisan je Pravilnikom o prijemu i boravku djece u vrtiću. Upis se vrši na temelju javnog konkursa koji se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića ili sredstvima javnog informisanja.

  Prijave za prijem djece primaju se od 15. 06.2017. za školsku 2017/2018. godinu, svaki radni dan u terminu od 9:00 do 15:00.

  Postupak upisa:

  Roditelji koji prvi put upisuje dijete u vrtić uz Prijavu za prijem djeteta, (preuzeti lično u vrtiću), obavezno dostavljaju i sljedeću dokumentaciju:
  1. Izvod iz matične knjige rođenih
  2. Dvije fotografije
  3. Rješenje o starateljstvu ukoliko su roditelji razvedeni
  4. Nalaz ljekara za djecu sa posebnim potrebama

  Prijemi djece u vrtić počinju 15.08. tekuće godine svaki radni dan od 9:00 do 15:00, kada će za sve roditelje biti organizirani termini za inicijalni razgovor sa članovima stručne službe.

  Roditelji koji obnavljaju upis djeteta dostavljaju sljedeće:
  1. Prijavu za prijem djeteta
  2. Rješenje o starateljstvu ukoliko su roditelji razvedeni
  3. Nalaz ljekara za djecu sa posebnim potrebama

  Nakon završenih prijema, a prije početka boravka djeteta u vrtiću, svi roditelji su obavezni dostaviti ljekarsko uvjerenje za dijete ne starije od 30 dana, te potpisati Ugovor za školsku 2017/2018. godinu.

  Upisana djeca započinju ostvarivati program predškolskog odgoja početkom školske godine.

  Inicijalni razgovor za roditelje koji prvi put upisuju dijete u vrtić
  • inicijalni razgovor roditelj obavlja sa članovima Komisije za prijem djece u vrtić ili članovima stručne službe, pedagogom i medicinskom sestrom
  • roditelj na razgovor treba doći s djetetom i donijeti zdravstvenu knjižicu djeteta
  • na inicijalnom razgovoru prikupljaju se podaci o porodici, razvoju djeteta i njegovim navikama, potrebama djeteta, uvjetima u kojima živi i nekim drugim specifičnostima
  • na inicijalnom razgovoru dogovoriti će se i datum polaska djeteta u vrtić kao i postupci roditelja i vrtića za vrijeme perioda adaptacije djeteta
  • na inicijalnom razgovoru roditelj može postaviti sva pitanja koja želi i dobiti sve informacije koja ga zanimaju
  • na inicijalni razgovor roditelj treba donijeti svu medicinsku dokumentaciju za djecu s posebnim potrebama (npr. alergije, febrilne konvulzije, hronična ili teža oboljenja, govorne poteškoće, poteškoće motornog ili spoznajnog razvoja i sl.)
  • vrijeme prijemnog - inicijalnog razgovora možete znatno SKRATITI ukoliko podatke na obrascu Inicijalni razgovor, ispunite ranije i donesete ih na usmeni razgovor s nekim od članova službe
  • nakon inicijalnog razgovora Komisija će obavijestiti roditelje o rezultatima prijema


  Dijete ne može početi pohađati vrtić bez kompletirane dokumentacije potrebne za školsku 2017/2018.

  Sve Prijave za upis djeteta koje nisu dostavljene u predviđenom roku ili ne kompletirana dokumentacija vratit će se na listu čekanja te riješiti prema mogućnostima, tj. kada bude slobodnog mjesta u grupama.

  Osim u navedenom roku Prijave za upis mogu se podnijeti tokom školske  godine, ukoliko ima slobodnih mjesta.

  Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati lično ili putem telefona 033/523-550
 •  
 •  

2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Zagrebačka do br. 55, 71000 Sarajevo; Telefon: (033) 523 550 --- Fax: (033) 718 165
Broj žiroračuna: 1410010001140691