• Specijalizirani program
 • Mnoštvo specijaliziranih programa usmjerenih ka kreativnom i intelektualnom razvoju naših mališana realizuje se prema planu i programu prilagođenom djeci i njihovim uzrasnim sposobnostima. Specijalizirani programi koje nudimo:
  - Engleski jezik
  - Vjeronauka
  - Gimnastika
  - Interaktivna muzička radionica
 •  
 •  

2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Zagrebačka do br. 55, 71000 Sarajevo; Telefon: (033) 523 550 --- Fax: (033) 718 165
Broj žiroračuna: 1410010001140691