• Zdravstvena zaštita djece
 • Posebnu pažnju predškolska ustanova 
  posvećuje zdravstvenoj
   zaštiti djece. 
  Kroz adekvatne sadržaje 
  iz područja zdravstvenog 
  odgoja nastojimo već u 
  najranijoj dobi utjecati na
   pozitivne stavove prema 
  zdravlju, prehrani, higijeni,
   te svim onim faktorima 
  koji, posredno ili neposredno, 
  mogu utjecati na djetetov 
  fizički i psihički razvoj. 
  Isto tako, 
  praćenjem razvoja djece 
  kroz primjenu dostupnih preventivnih 
  mjera (kontrola cijepljenja, 
  antropološka mjerenja i dr.), 
  možemo na vrijeme uočiti 
  određene devijacije, te već u 
  vrtiću učiniti prvi korak na 
  saniranju određenih poteškoća.
 •  
 •  

2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Zagrebačka do br. 55, 71000 Sarajevo; Telefon: (033) 523 550 --- Fax: (033) 718 165
Broj žiroračuna: 1410010001140691