• Šta se u vrtiću radi?
 • Aktivnosti u našem vrtiću se organiziraju ovisno o temi. Jedna tema traje otprilike mjesec dana. Ta tema obično se proširi na podteme (sedmične teme) iz kojih proizilaze dnevne aktivnosti. Izbor tema ovisi od uzrasta djece, interesiranja djece, vremenskih uslova, uslova u vrtiću... S kojim materijalima djeca rade i igraju se ovisi o tome o kojoj temi je riječ. Djeca tokom dana imaju i slobodne aktivnosti koje ovisno od vremenskih uslova izvode vani ili unutra. Planirane teme se ostvaruju kroz različite vrste uključivanja djeteta u neposrednoj okolini i to kroz različite vrste aktivnosti, kao što su:

  - životno praktične i radne aktivnosti
  - raznovrsne igre
  - društvene i društveno-zabavne igre
  - umjetničko promatranje, slušanje, interpretacije umjetničkih tvorevina za djecu
  - raznovrsno izražavanje i stvaranje kod djece
  - istraživačko spoznajne aktivnosti i sl.
  - razvoj govora
  - upoznavanje okoline
  - upoznavanje početnih matematičkih pojmova
  - likovni odgoj
  - tjelesni odgoj
 •  
 •  

2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Zagrebačka do br. 55, 71000 Sarajevo; Telefon: (033) 523 550 --- Fax: (033) 718 165
Broj žiroračuna: 1410010001140691