• Naša vizija - zadaci i ciljevi
  • - Utjecati na psihofizički razvoj djeteta,
    - Razvijati kulturno-higijenske navike,
    - Razvijati i podsticati radoznalost kod djece i omogućavanje sticanja znanja,
    - Njegovati i podsticati govorno stvaralaštvo kod djece, izražavanje putem pokreta, mimike, likovnim i muzičkim stvaralaštvom u igri i drugim aktivnostima te pored drugih ciljeva i zadataka pripremati djecu za dalji odgoj i obrazovanje (odgoj djece u skladu s dječijim potrebama i sl.)


  •  
  •  

2011. © Ustanova za predškolski odgoj i obrazovanje Amel i Nur
Zagrebačka do br. 55, 71000 Sarajevo; Telefon: (033) 523 550 --- Fax: (033) 718 165
Broj žiroračuna: 1410010001140691